Házirend

1.Check in -Check out információ.

A bejelentkezési idő az érkezés napján 15 óra után lehetséges és az szállást pedig az elutazás napjá 10 óráig kell elhagyni. Amennyiben a vendégek nem jelentkeznek ki, automatikusan felszámoljuk a következő napi szállásdíjat.

Korábbi vagy későbbi bejelentkezés és kijelentkezés egyeztetés alapján megoldható más foglalások függvényében.

Megérkezés előtt kérjük az e mailben kiküldött online bejelentkezési lapot kitölteni. 

A megadott érkezési/elutazási időpontban a tulajdonos és /vagy ügynökség képviselője jelen van (igény esetén )

 Érkezéskor a vendég köteles a szállásadónak átadni adatfelvétel miatt a személyes dokumentumait (útlevél vagy személyi igazolvány, lakcímkártya).

A vendégházat 2 fő vagy megbeszélés alapján 4 fő veheti igénybe a megfizetett bérleti díj alapján.

Fenntartjuk a jogot a vendégkörünk megválogatására. Ittas állapotú, agresszív hajlamú vendégeket nem fogadunk..

A távozás napján a vendég a /vendégházat poggyászával, bevitt dolgaival együtt 10:00 óráig köteles elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott kulcsot a bejelentkezéskor megbeszélt módon leadni.

A teljes részvételi díj alatt az előre lefoglalt napokat értjük, abban az esetben ha úgy döntenek, az itt tartózkodást előbb szakítják meg, nem áll módunkban a pénzt visszafizetni.

Az utólag felmerült és ki nem egyenlített díj összegét az üzemeltető a vendég bankkártyájára is terhelheti.

 24 órás ügyeleti szolgáltatás telefonon +36209322216 vagy +36204933880 

Gondnok: Busai Andrea +36209322216

Takarítás minden foglalás után, vagy egy hetet meghaladó foglalás esetén hetente egyszer ágynemű és törölköző cserével.

2. Szobakulcs

A vendégek regisztráláskor szoba- és ház kulcsot kapnak, a kulcs elvesztése esetén távozáskor kártérítési összeget (25.000 Ft) számolunk fel.

 

3. Látogatók

A vendégházakban csak a regisztrált vendégek tartózkodhatnak.

Kérjük vendégeinket, hogy a szálláson vendégeket ne fogadjanak.

 

3.1 14 év alatti vendégek

14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a vendégházban. A gyermek kísérői és/vagy törvényes képviselői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért.

Vendégházaink szolgáltatásait 14 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe.

 

4. Biztonság

Értékeik megőrzése érdekében kérjük, hogy a kaput és a házat mindig zárják.

A vendégházban a kertben és a gépkocsiban elhelyezett értéktárgyakért ,az udvarban parkoló gépkocsiban bekövetkezett károkért és az esetlegesen bekövetkezett balesetekért felelősséget nem vállalunk.

 

5. Tűzvédelem

Tűz esetén kérem az alábbi tel számon hívni +36204933880 vagy a +36209322216, illetve a tűzoltókat (105).

A tűz által okozott károkért teljes mértékben a vendég tartozik felelősséggel és a károk megtérítéséért is Ő felel. !!

A Viskó Vendégház vendégei a tűzvédelmi szabályokat köteles betartani. 

A vendég gondatlanságából adódó tűzesetek okozta kár és a riasztások költsége a vendéget terheli. Gondatlanságból okozott tűzriasztás esetén annak költségét a vendég megtéríteni köteles.

 Tüzet rakni a kijelölt tűzrakóhelyen lehet a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával.

 

6. A vendégházak területére be nem vihető dolgok

A vendégházak területére nem vihetők be a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok, a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanás veszélyesnek minősített anyagok, tüzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői, hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog pszichotróp anyag.

Ha a vendég az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a vendégház területére, azt az üzemeltető a vendég költségére eltávolíthatja .

Az engedély nélkül bevitt dolgokban keletkezett kárért való felelősséget az üzemeltető kizárja.

A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy az üzemeltetőnek.

 

7. Egyéni elektromos készülékek

Saját elektromos készülék okozta mindennemű kárért a vendég felel, a kárt a vendég köteles megtéríteni.

 

8. Élő állat

 Háziállatot nem tudunk fogadni.

Ha a vendég az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül élő állatot visz be a vendégház területére, azt az üzemeltető a vendég költségére eltávolíthatja .

Az engedély nélkül bevitt élő állat által keletkezett kárért való felelősséget az üzemeltető kizárja.

A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt élő állat okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy az üzemeltetőnek.

 

9. Kölcsönzött eszközök (bogrács, kerti grill, tollas, kerékpár…)

A kölcsönzött eszközöket/sporteszközöket a vendég/bérlő köteles rendeltetésszerűen használni, a rendeltetésellenes használatból eredő minden kárért a vendég felel.

Amennyiben a vendég sporteszközt használ úgy kijelenti, hogy a sporteszköz használatára képes, egészségi állapota abban nem gátolja, a használat szabályait ismeri az eszközöket kizárólag saját felelősségére és kockázatára használhatja. Az üzemeltető gondoskodik a rendeltetésszerű használat ellenére bekövetkezett hibák javításáról, illetve a bérleti tárgy cseréjéről.

A vendég köteles az eszközt/sporteszközt visszaadni az üzemeltetővel előre rögzített időpontban, tiszta állapotban tartozékaival . Ha a bérelt eszköz visszaadása a vendégnek felróható okból meghiúsul, vagy a visszaadáskor az eszköz/sporteszköz használhatatlan állapotban van, a vendég/bérlő köteles az eszköz/sporteszköz teljes értékét megtéríteni az üzemeltetőnek.

A kertben használatos kényelmi eszközöket (párnák, nyugágyak, függőágyak, stb.) a sérülések és rongálások elkerülése érdekében kérjük helyezzék vissza a helyükre.

Amennyiben a napernyő használaton kívül van, kérjük minden esetben húzzák össze.

 

10. Dohányzás

A vendégházban dohányozni valamint gyertyát mécsest használni szigorúan TILOS!

 Elektromos cigarettára és IQOS ra is vonatkozik.

Kizárólag a kijelölt dohányzóhelyen történhet ez a tevékenység.

A csikkeket kérjük, hogy az erre a célra fenntartott hamutartoba szíveskedjen eldobni.

 

11. A szomszédok és a falu nyugalma

A szomszédok és a falu nyugalma érdekében a kertben 22:00 óra után tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok keltése, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb.

A vendégház területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére.

Az üzemeltető munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget. Az első figyelmeztetés díjmentes, a második és harmadik figyelmeztetésért az üzemeltető egyenként 5.000 Ft összeggel terheli meg a figyelmeztetett vendég számláját. A harmadik figyelmeztetés után üzemeltető jogosult a vendéget a vendégházból visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.

Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek.

 

12. A Viskó Vendégház értékei..

A vendég köteles a vendégházak eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég az üzemeltető felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni.

A vendégház berendezési, felszerelési tárgya a vendégház területéről kizárólag az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével vihető ki. A vendégház bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag az üzemeltető munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti.

A vendégház bármely dolgának elvitele az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben az üzemeltető megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket.

A vendégház bármely eszközeinek, berendezési, felszerelési tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni az üzemeltetőnek. A vendég nem jogosult a hibát saját maga javítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget az üzemeltető kizárja.

 Kérjük vendégeinket, hogy étkezésre használják a konyhát, illetve étkezőasztal és a terasz területét. Mindenki köteles maga után elmosni a használt edényeket, evőeszközöket. Étkezés nem megengedett az ágyban, és a felső szinten a galérián.

 

13. Wifi

A vendégházakban Wifi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes.

A Wifi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét az üzemeltető nem garantálja.

A Wifi használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

 

 14. Parkolás

A vendégház rendelkezik kocsibeállóval. Az autó méretétől függően lehetőség szerint kérjük ne az utcán parkoljanak

 

15. Talált tárgyak

. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket, gyógyszereket az üzemeltető megsemmisíti.

 

16. A vendégház kártérítési felelőssége

Az üzemeltető a vendég vendégházba bevitt dolgaiban keletkezett kárért nem tartozik felelősséggel.

A vendég a vendégház berendezéseit és egyéb szolgáltatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét az üzemeltető kizárja.

 A vendég tudomásul veszi,hogy a vendégház lépcsős telken helyezkedik el ahol a teraszon és a lépcsők  mentén nincs se korlát se kerítés, és kérem a baleset elkerülése miatt fokozottan ügyeljenek saját épségükre

 

17. Hibajelentés

Kérjük Vendégeinket, hogy a vendégházakban tapasztalt mindennemű meghibásodást az üzemeltető részére haladéktalanul szíveskedjenek jelezni.

 

18. Károkozás

Gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt az üzemeltető az okozóval megtérítteti.

 

 

 

 19. Idegenforgalmi Adó

A Weboldalon feltüntetett bérleti díj nem tartalmazza az IFA-t.

, ami minden 18 évét betöltött vendég számára 400 Ft/fő éj. 

 

20. Beleegyezés

A házirend megsértése esetén, a szállás lemondásra kerülhet. Ebben az esetben a vendégnek nem áll módunkban visszafizetni az esetlegesen fennmaradó napokat.

A szállás igénybevételével magától értetődik, hogy a vendég elolvasta, megértette és elfogadta a házirendben foglaltakat.

 

21. Kérdése van?

További szolgáltatásainkról és azok igénybevételéről az üzemeltető munkatársa ad felvilágosítást.

 

Amennyiben elégedettek a szállás szolgáltatásaival, kérjük írjanak véleményt online felületeinken. Bármilyen panaszt figyelembe veszünk, és megoldunk személyesen, munkaidőben 10.00-től 20.00-ig. Ilyenkor kérjük, hívjanak a következő telefonok valamelyikén : +36 20 493 38 80,  +36 20 932 22 16

 

Sürgős esetben a következő telefonszámokon vagyunk elérhetők:

+36 20 493 38 80

+36 20 932 22 16

Kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk!